Antena "Parasol"

Żeby szybko wyjść w "eter" na początek skorzystałem z gotowych i odmierzonych posiadanych do pracy terenowej dipoli, tworząc anteny wielopasmowe-wielodipolowe ze wspólnym zasilaniem, czyli anteny ze sznurka od bielizny i nie tylko.


Więc do dzieła...

λ=c/f

 

gdzie:

λ-długość fali [m],

c-prędkość światła [3 x 108 m/s],

f- częstotliwość [Hz]

 

 

Wykorzystując ten wzór do praktycznych zastosowań otrzymamy (pomijam przekształcenia):

L=k/f

 

gdzie:

L - długość dipola półfalowego [m]

f - częstotliwość [MHz]

k - współczynnik rozchodzenia w materiale /dzielony na pół dla dipola

 

Między sznurkami do wieszania bielizny znalazła się linka stalowa, więc przewodząca, powleczona plastikiem - według opisu wytrzymująca 200kg.

Z praktycznych pomiarów wyliczyłem współczynnik dla stali ze sznurka do bielizny:

Wartość "k" dla materiału
linka miedziana linka stalowa (do bielizny)
143 133

Łatwo zatem wyliczyć potrzebne nam wymiary w zależności od zastosowanego materiału.

Napotkamy jeszcze inne czynniki, których wzór nie uwzględnia, takie jak wysokość zawieszenia, obiekty przewodzące w okolicy jak dachy, słupy, drzewa, siatki ogrodzeniowe, inne anteny itp. i dlatego mimo najdokładniejszych obliczeń, po zawieszeniu tego rodzaju antenę należy jeszcze praktycznie dostroić.

Przykładowe wymiary na poszczególne pasma w tabeli poniżej:   .

Dipol 0,5 λ - długość ramion
f [MHz]  
λ [m]    

dla miedzi

[m]

dla stali

"sznurek" [m]

3,500 85,71 20,43 19,00
3,650 82,19 19,59 18,22
3,700 81,08 19,32 17,97
3,800 78,95 18,82 17,50
7,000 42,86 10,21 9,50
7,050 42,55 10,14 9,43
7,100 42,25 10,07 9,37
14,000 21,43 5,11 4,75
14,150 21,20 5,05 4,70
14,200 21,13 5,04 4,68
14,300 20,98 5,00 4,65

 

Koncepcja w praktyce udana, choć mocno kompromisowa - Trzy dipole zasilane wspólnym fiderem 50Ω czyli 6 ramion "parasola", na pierwszym planie obrazka poniżej. Zawieszona po środku na wysokości ok. 6 metrów nad ziemią, a poszczególne ramiona schodzą pod różnymi, ale małymi kątami w dół przedłużone linkami izolacyjnymi przywiązanymi do drzew i drzewek. Ramiona dipoli na pasma 80 i 40 metrów są wykonane z linki do bielizny - stalowej zalanej tworzywem, ramiona na pasmo 20 metrów to linka miedziana 2,5mm2 w izolacji.

Konstrukcja ta powstała w zasadzie od końca, czyli najpierw zrobiona praktycznie, a później sprawdzona na symulacji w programie MMANA-GALL.

Poniższe charakterystyki są wynikiem teoretycznych wyliczeń w MMANA-GALL.

W rzeczywistości SWR-y na poszczególnych pasmach są lepsze niż te wyliczone teoretycznie. Obliczenia miały posłużyć głównie do zobrazowania charakterystyk na poszczególnych pasmach.

Antena ''parasol'' w paśmie 80m

Charakterystyka dla pasma 80 metrów.

Pasmo 80 metrów - charakterystyka 3D Psmo 80 metrów

Charakterystyki dla pasma 80 metrów - 3D.

 

Pasmo 40 metrów - charakterystyka

Charakterystyka dla pasma 40 metrów jest bardzo zbliżona do 80 m.

 

 

 

Pasmo 20 metrów - charakterystyka

Pasmo 20 metrów - charakterystyka

Dla pasma 20 metrów występuje już pewna kierunkowość.

 

Pasmo 20 metrów - charakterystyka polaryzacji HPasmo 20 metrów - charakterystyka polaryzacji V

 

Jak widać na załączonych przykładach, antena na wszystkich trzech pasmach promieniuje "w sufit". Nie przeszkodziło to jednak by udało się zrobić QSO z ZL, CO na 20 metrach, czy 5B, EI, EA8 na 80 metrach.

Jedno z ramion na 80 metrów krzyżuje się z linią elektryczną doprowadzoną do budynku, co może tłumaczyć dość wysoki poziom szumów i zakłóceń energetycznych. Planuję to sprawdzić po przeniesieniu anteny w inne miejsce bardziej oddalone od linii energetycznych.

Podsumowanie: Antena ta jako kompromis dla trzech pasm na raz jest do przyjęcia.

Dopisek - zmiany:

Parasol został zdjęty i posłużył w innym miejscu do rozwieszenia invertera V na 80 i 40m.

Dodatkowe informacje